ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

Η/Γ: 12/2007, ΕΣΟ: 53814 | Fide: 42124239 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A - 0
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 3
2018B - 0
Παλαιότερα -