ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΜΑΡΚΟΣ

Η/Γ: 03/2012, ΕΣΟ: 53815 | Fide: 42138035 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 830 5
2023B - 3
2023Α - 0
2022B - 0
2022A - 3
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
Παλαιότερα -