ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η/Γ: 05/1998, ΕΣΟ: 53834

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
Παλαιότερα -