ΚΑΡΑΒΑΝΑ ΛΗΔΑ

Η/Γ: 08/2011, ΕΣΟ: 53841, Fide: 42123682

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
Παλαιότερα -