ΠΡΟΒΙΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Η/Γ: 08/2011, ΕΣΟ: 53842 | Fide: 42123631 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 1044 0
2023B 1044 0
2023Α 1044 18
2022B 1041 7
2022A 944 8
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι