ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Η/Γ: 02/2008, ΕΣΟ: 53843 | Fide: 42122678

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021B 916 0
2021A 916 0
2020B 916 0
2020A 916 0
2019B 916 7
2019A 856 8
2018B - 0
Παλαιότερα -