ΜΠΟΥΤΙΚΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

Η/Γ: 03/2010, ΕΣΟ: 53845, Fide: 42123518

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021A 1128 0
2020B 1128 7
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
Παλαιότερα -