ΜΠΟΥΤΙΚΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

Η/Γ: 03/2010, ΕΣΟ: 53845 | Fide: 42123518 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1624 29
2023Α 1652 38
2022B 1501 19
2022A 1434 19
2021B 1320 13
2021A 1128 0
2020B 1128 7
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
Παλαιότερα -