ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΑ

Η/Γ: 08/2006, ΕΣΟ: 53863 | Fide: 42123488

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A - 0
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
Παλαιότερα -