ΙΑΚΩΒΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Η/Γ: 06/2004, ΕΣΟ: 53867, Fide: 42130638

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2020B - 3
2020A - 3
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
Παλαιότερα -