ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Η/Γ: 10/2011, ΕΣΟ: 53880 | Fide: 42123593 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B - 0
2023Α - 0
2022B - 1
2022A - 1
2021B - 1
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι