ΚΟΥΝΤΡΙΑΣ ΚΟΣΜΑΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ

Η/Γ: 07/2012, ΕΣΟ: 53898, Fide: 42122252

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021A 830 0
2020B 830 0
2020A 830 6
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι