ΚΟΥΝΤΡΙΑΣ ΚΟΣΜΑΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ

Η/Γ: 07/2012, ΕΣΟ: 53898 | Fide: 42122252 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1595 42
2023Α 1434 29
2022B 1350 28
2022A 1414 21
2021B 1370 29
2021A 830 0
2020B 830 0
2020A 830 6
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
Παλαιότερα -