ΛΟΥΚΕΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Η/Γ: 02/2004, ΕΣΟ: 53912 | Fide: 42126240

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021B - 1
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
Παλαιότερα -