ΜΠΑΝΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Η/Γ: 07/2000, ΕΣΟ: 53915 | Fide: 42122287 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A 935 0
2021B 935 0
2021A 935 0
2020B 935 0
2020A 935 0
2019B 935 0
2019A 935 5
2018B - 0
Παλαιότερα -