ΜΠΑΝΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Η/Γ: 07/2000, ΕΣΟ: 53915, Fide: 42122287

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021A 935 0
2020B 935 0
2020A 935 0
2019B 935 0
2019A 935 5
2018B - 0
Παλαιότερα -