ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Η/Γ: 02/2009, ΕΣΟ: 53925 | Fide: 42126614 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023Α 1062 0
2022B 1062 0
2022A 1062 0
2021B 1062 0
2021A 1062 0
2020B 1062 0
2020A 1062 0
2019B 1062 15
2019A - 0
2018B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι