ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΜΑΞΙΜΟΣ

Η/Γ: 02/2012, ΕΣΟ: 53926 | Fide: 42131189 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023Α 1159 12
2022B 1026 4
2022A 982 10
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι