ΣΑΓΙΑ ΝΕΦΕΛΗ-ΦΕΒΕΝ

Η/Γ: 03/2013, ΕΣΟ: 53937 | Fide: 42143381

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A - 0
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι