ΒΑΛΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Η/Γ: 09/2009, ΕΣΟ: 53943 | Fide: 42124816 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A 975 6
2021B 875 3
2021A 867 0
2020B 867 4
2020A 850 0
2019B 850 5
2019A - 0
2018B - 0
Παλαιότερα -