ΛΑΜΠΟΥΡΙΔΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ

Η/Γ: 02/1998, ΕΣΟ: 53944 | Fide: 42125030

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 4
2018B - 0
Παλαιότερα -