ΜΟΥΤΑΦΤΣΗ ΜΑΡΘΑ

Η/Γ: 08/2009, ΕΣΟ: 53948, Fide: 42124107

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021A - 0
2020B - 4
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
Παλαιότερα -