ΜΟΥΤΑΦΤΣΗ ΜΑΡΘΑ

Η/Γ: 08/2009, ΕΣΟ: 53948 | Fide: 42124107 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 917 7
2023Α 940 5
2022B 888 6
2022A 880 5
2021B 837 8
2021A - 0
2020B - 4
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
Παλαιότερα -