ΤΑΛΑΔΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Η/Γ: 06/2008, ΕΣΟ: 53949, Fide: 42124140

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 2
2019B - 0
2019A - 2
2018B - 0
Παλαιότερα -