ΜΑΓΟΥ ΕΜΜΕΛΕΙΑ

Η/Γ: 01/2010, ΕΣΟ: 53952, Fide: 42124093

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021B - 4
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
Παλαιότερα -