ΧΟΥΛΛΗΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η/Γ: 03/2009, ΕΣΟ: 53955, Fide: 42124077

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021A 1151 0
2020B 1151 0
2020A 1151 5
2019B 1073 10
2019A - 3
2018B - 0
Παλαιότερα -