ΧΟΥΛΛΗΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η/Γ: 03/2009, ΕΣΟ: 53955 | Fide: 42124077 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 1425 0
2023B 1425 8
2023Α 1395 15
2022B 1379 14
2022A 1283 6
2021B 1267 7
2021A 1151 0
2020B 1151 0
2020A 1151 5
2019B 1073 10
2019A - 3
2018B - 0
Παλαιότερα -