ΣΚΕΝΤΕΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Η/Γ: 01/2007, ΕΣΟ: 53960, Fide: 42125952

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
Παλαιότερα -