ΒΑΡΔΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Η/Γ: 03/1971, ΕΣΟ: 53971, Fide: 25870114

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021B 1160 1
2021A 1156 0
2020B 1156 0
2020A 1156 0
2019B 1156 0
2019A 1156 9
2018B - 0
Παλαιότερα -