ΒΑΡΔΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Η/Γ: 03/1971, ΕΣΟ: 53971 | Fide: 25870114 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 1184 1
2023B 1187 0
2023Α 1187 0
2022B 1187 1
2022A 1190 6
2021B 1160 1
2021A 1156 0
2020B 1156 0
2020A 1156 0
2019B 1156 0
2019A 1156 9
2018B - 0
Παλαιότερα -