ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Η/Γ: 02/1976, ΕΣΟ: 53972 | Fide: 42125685 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A 1118 5
2021B 1060 2
2021A 1066 0
2020B 1066 5
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 4
2018B - 0
Παλαιότερα -