ΕΥΚΑΡΠΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Η/Γ: 01/2006, ΕΣΟ: 53977 | Fide: 42123275 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 841 4
2023Α 864 0
2022B 864 0
2022A 864 0
2021B 864 3
2021A 898 0
2020B 898 4
2020A 911 0
2019B 911 9
2019A - 0
2018B - 0
Παλαιότερα -