ΝΤΕΡΒΙΣΙ ΚΛΑΟΥΝΤΙΟ

Η/Γ: 08/2007, ΕΣΟ: 53983 | Fide: 42103304 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 1202 0
2023B 1202 0
2023Α 1202 0
2022B 1202 0
2022A 1202 0
2021B 1202 0
2021A 1202 0
2020B 1202 7
2020A 1205 11
2019B 1235 13
Παλαιότερα -