ΚΟΥΤΟΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Η/Γ: 10/2009, ΕΣΟ: 53987 | Fide: 42107180 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A 830 0
2021B 830 0
2021A 830 0
2020B 830 0
2020A 830 0
2019B 830 0
2019A 830 5
2018B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι