ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΗΛΙΑΝΑ

Η/Γ: 03/2010, ΕΣΟ: 53988, Fide: 42109744

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι