ΚΑΒΟΥΡΙΔΗΣ ΑΡΗΣ

Η/Γ: 11/2010, ΕΣΟ: 53991 | Fide: 42109825 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 1093 9
2023B 1051 3
2023Α 1027 7
2022B - 0
2022A - 1
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι