ΜΥΤΙΛΗΝΟΥ ΛΟΥΚΑΣ

Η/Γ: 01/2010, ΕΣΟ: 53992 | Fide: 42109892 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 912 0
2023Α 912 0
2022B 912 0
2022A 912 0
2021B 912 0
2021A 912 0
2020B 912 0
2020A 912 9
2019B - 3
2019A - 0
2018B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι