ΜΥΤΙΛΗΝΟΥ ΛΟΥΚΑΣ

Η/Γ: 01/2010, ΕΣΟ: 53992, Fide: 42109892

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2020B 912 0
2020A 912 9
2019B - 3
2019A - 0
2018B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι