ΜΕΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ-ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

Η/Γ: 01/1986, ΕΣΟ: 53995, Fide: 42124867

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021A 1273 0
2020B 1273 7
2020A 1255 14
2019B 1167 5
2019A - 0
2018B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι