ΚΑΡΟΥΤΣΟΣ ΠΕΤΡΟΣ

Η/Γ: 09/1980, ΕΣΟ: 53996 | Fide: 42124450 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 831 3
2023B 869 0
2023Α 869 3
2022B 881 0
2022A 881 1
2021B 891 0
2021A 891 0
2020B 891 0
2020A 891 4
2019B 899 5
2019A - 0
2018B - 0
Παλαιότερα -