ΚΟΣΜΑ ΜΑΡΙΑ

Η/Γ: 06/2007, ΕΣΟ: 53998 | Fide: 25879855 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 1680 17
2023B 1699 44
2023Α 1621 26
2022B 1545 39
2022A 1435 16
2021B 1463 22
2021A 1237 0
2020B 1237 19
2020A 1240 19
2019B 1351 31
2019A 1151 5
2018B - 0
Παλαιότερα -