ΚΟΣΜΑ ΜΑΡΙΑ

Η/Γ: 06/2007, ΕΣΟ: 53998, Fide: 25879855

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021B 1463 22
2021A 1237 0
2020B 1237 19
2020A 1240 19
2019B 1351 31
2019A 1151 5
2018B - 0
Παλαιότερα -