ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ

Η/Γ: 01/2009, ΕΣΟ: 53999 | Fide: 42111803 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 834 0
2023Α 834 0
2022B 834 4
2022A 830 0
2021B 830 0
2021A 830 0
2020B 830 0
2020A 830 5
2019B 830 14
2019A - 0
2018B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι