ΚΑΡΑΔΗΜΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Η/Γ: 03/2011, ΕΣΟ: 54000, Fide: 42125561

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2020B 890 0
2020A 890 16
2019B 830 12
2019A - 0
2018B - 0
Παλαιότερα -