ΚΑΡΑΔΗΜΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Η/Γ: 03/2011, ΕΣΟ: 54000 | Fide: 42125561 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 886 0
2023Α 886 0
2022B 886 0
2022A 886 0
2021B 886 1
2021A 890 0
2020B 890 0
2020A 890 16
2019B 830 12
2019A - 0
2018B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι