ΚΟΝΤΟΜΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η/Γ: 06/2011, ΕΣΟ: 54004, Fide: 42124905

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι