ΦΟΥΣΚΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η/Γ: 01/2000, ΕΣΟ: 54011, Fide: 42129184

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021B 969 0
2021A 969 0
2020B 969 0
2020A 969 1
2019B 972 6
2019A - 0
2018B - 0
Παλαιότερα -