ΚΑΡΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Η/Γ: 01/2011, ΕΣΟ: 54013, Fide: 42138043

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 2
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
Παλαιότερα -