ΚΑΡΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Η/Γ: 01/2011, ΕΣΟ: 54013 | Fide: 42138043 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A - 0
2023B - 0
2023Α - 0
2022B - 0
2022A - 2
2021B - 2
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 2
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
Παλαιότερα -