ΜΠΕΡΚΟΥΤΑΚΗ ΦΙΛΟΘΕΗ

Η/Γ: 09/2009, ΕΣΟ: 54017 | Fide: 42112583 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023Α 1080 0
2022B 1080 0
2022A 1080 0
2021B 1080 0
2021A 1080 0
2020B 1080 0
2020A 1080 5
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
Παλαιότερα -