ΖΕΡΒΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

Η/Γ: 12/2008, ΕΣΟ: 54018 | Fide: 42112494 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 940 0
2023B 940 5
2023Α - 0
2022B - 0
2022A - 0
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 4
2020A - 4
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
Παλαιότερα -