ΣΠΥΡΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Η/Γ: 09/1976, ΕΣΟ: 54029, Fide: 42140897

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι