ΨΑΛΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

Η/Γ: 06/1973, ΕΣΟ: 54036, Fide: 42121760

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι