ΨΑΛΤΗ ΜΑΡΚΕΛΛΑ

Η/Γ: 11/2006, ΕΣΟ: 54037, Fide: 42121752

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι