ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΠΑΡΗΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Η/Γ: 09/2011, ΕΣΟ: 54039 | Fide: 42131847 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1014 10
2023Α 948 2
2022B 923 7
2022A 850 7
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι