ΣΤΟΥΠΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

Η/Γ: 08/1987, ΕΣΟ: 54044, Fide: 42124930

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι