ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Η/Γ: 07/2012, ΕΣΟ: 54056 | Fide: 25899929 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1005 0
2023Α 1005 2
2022B 1003 9
2022A - 0
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
Παλαιότερα -