ΜΕΡΚΑΤΗΣ ΚΑΜΙΛΛΟΣ-ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ

Η/Γ: 05/1974, ΕΣΟ: 54066 | Fide: 25871889 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022B - 0
2022A - 0
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
Παλαιότερα -