ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Η/Γ: 07/1999, ΕΣΟ: 54089, Fide: 42130131

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2020B 1333 5
2020A 1412 8
2019B 1300 12
2019A - 0
2018B - 0
Παλαιότερα -