ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Η/Γ: 07/1999, ΕΣΟ: 54089 | Fide: 42130131 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1333 0
2023Α 1333 0
2022B 1333 0
2022A 1333 0
2021B 1333 0
2021A 1333 0
2020B 1333 5
2020A 1412 8
2019B 1300 12
2019A - 0
2018B - 0
Παλαιότερα -