ΜΠΕΛΛΟΣ ΙΑΣΩΝ

Η/Γ: 10/1997, ΕΣΟ: 54090 | Fide: 42125855 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1252 20
2023Α 1235 8
2022B 1220 17
2022A 1275 5
2021B 1173 0
2021A 1173 0
2020B 1173 0
2020A 1173 0
2019B 1173 8
2019A - 0
2018B - 0
Παλαιότερα -