ΜΠΕΛΛΟΣ ΙΑΣΩΝ

Η/Γ: 10/1997, ΕΣΟ: 54090, Fide: 42125855

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2020B 1173 0
2020A 1173 0
2019B 1173 8
2019A - 0
2018B - 0
Παλαιότερα -